Profile

Join date: Oct 27, 2022

About


cryptopia geld terug


">23 ‘De servers stonden bij verdachte thuis’.<a href="#_f245ad34-3a35-458b-bffd-30d2d6994487" title="

waardoor anderen werden bewogen tot de afgifte van 261,4075 Bitcoins (omgerekend een bedrag van ongeveer € 1.034.263,59);

">19

wonende aan [adres 1] ,

AH087, pagina’s 2000951 tot en met 2000953.

">47 Diezelfde gegevens van [aangever 5] zijn ook gebruikt voor de domeinnaamregistratie van [website 1] .<a href="#_b6257a4c-51dc-4173-b146-0ba7cc146063" title="

De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 837,22, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd.

AH091, pagina 20001049, fragment 9,

AH332, pagina 20002459, de alinea’s onder ‘aanleiding’, en pagina 20002466.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich in de ten laste gelegde periode van 1 januari 2020 tot en met 20 mei 2021 in Nederland schuldig heeft gemaakt aan een gewoonte maken van het plegen van witwassen van een geldbedrag van € 973.030,--.

">49 [medeverdachte 1] verklaarde namelijk dat hij ‘geen idee had wie [aangever 5] is’.<a href="#_24932878-c5c9-4ec7-a883-b77acb9e94cc" title="

De rechtbank heeft onder 3.2.3.1en 3.2.3.2 al geoordeeld dat er ten aanzien van het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 ten laste gelegde geenszins sprake is van een vormverzuim zoals bedoeld in artikel 359a Sv of van een schending van het vertrouwensbeginsel. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman, voor zover dit strekt tot strafvermindering of anderszins, in al zijn onderdelen.

">131 Daarnaast zorgt [medeverdachte 2] op 15 oktober 2017 voor de update van Twitter voor wat betreft de altcoin MALC.<a href="#_4ab09883-578b-485c-943b-668114403f7c" title="

VE01.03, pagina 7000333, negende en tiende alinea, en pagina 700035, tiende alinea.

AH091, pagina 20001043, fragment 1, en pagina 20001045, fragment 4.

">94 De coin Paris is door verdachte gemaakt. Dit blijkt uit een WhatsApp-gesprek van 18 september 2019 tussen ‘ [naam 6] ’ en ‘ [naam 7] ’.<a href="#_af25b7f9-0b94-4d48-b574-4a289306eb64" title="

-

-

-

Mocht het zo zijn dat je limiet nog niet is behaald, dan komt de order te staan bij ‘my open orders'. Dit kun je helemaal onderin de pagina terugvinden en tevens bij ‘balances'. Mocht de aankoopprijs niet worden aangetikt, is er de mogelijkheid de order te annuleren. Vervolgens kun je een nieuwe ‘buy order' inleggen.

Bewijs

TRADING

AH255, pagina 20001928, vierde alinea.

Zie het proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting op 11 januari 2022.

AH087, pagina’s 2000951 tot en met 2000953.

Handelen bij Cryptotopia: onze uitleg

AH091, pagina 20001063, fragment 36.

AH320, pagina 20002256, fragment 29 (USA Coin), pagina 20002308, fragment 67 (GET), en pagina 20002311, fragment 70 (Paris).

VE04.01, pagina 7000134, achtste alinea.

De rechtbank houdt er rekening mee dat het een feit van algemene bekendheid is dat er géén centraal orgaan is die persoonsgegevens koppelt aan transacties, waardoor het onmogelijk is om individuele investeerders te koppelen aan een door verdachte verhandelde altcoin. Hoewel een transactie wél naar een wallet herleid kan worden, is aan die wallet – vanwege het basisprincipe van anonimiteit zoals dit geldt bij de wereldwijde handel in cryptocurrency’s – niet zonder meer aan een persoon te koppelen. Verdachte was zich hiervan bewust. Toen exchanges hun regels aanscherpten om fraude te voorkopen, ging verdachte immers bewust op zoek naar kleinere exchanges waar hij zijn persoonsgegevens niet hoefde af te geven.<a href="#_e6926415-9ebb-41dc-9947-11a6dbb63090" title="

Hoewel de opgevoerde schadepost van € 837,22 is betwist, is de rechtbank van oordeel dat deze post gelet op het voorgaande voldoende onderbouwd en aannemelijk is. Uit de onderbouwing van de schadepost volgt dat de benadeelde partij op 19 april 2018 een aankoop heeft gedaan van 0,08332850 BTC naar altcoin ECA 519.761,51865 op zijn account bij exchange [website 1] . Dit bedrag kon hij echter niet meer opnemen. De dagwaarde van de ECA betrof op 19 april 2018 USD $0,001979. Rekening houdende met het aantal ECA’s, betrof de schade omgerekend USD $1.028,60. De wisselkoers in april 2018 was gemiddeld $1 = € 0,81393456. De schade in euro’s betreft omgerekend € 837,22.

Het aanmaken van een account

Mocht het zo zijn dat je limiet nog niet is behaald, dan komt de order te staan bij ‘my open orders'. Dit kun je helemaal onderin de pagina terugvinden en tevens bij ‘balances'. Mocht de aankoopprijs niet worden aangetikt, is er de mogelijkheid de order te annuleren. Vervolgens kun je een nieuwe ‘buy order' inleggen.

Beleggers bevonden zich op dat moment in een toestand van onzekerheid, waarbij hun tegoeden waarschijnlijk nog enkele maanden bevroren zouden blijven.

De raadsman heeft zich voor wat betreft het beslag op het standpunt gesteld dat alle in beslag genomen voorwerpen – inclusief de waarde van 0.08345131 BTC in de wallet van verdachte en de in beslag genomen gouden ketting van de zoon van verdachte – aan verdachte moeten worden teruggegeven. Indien het voorwerp reeds verkocht is moet de verkoopopbrengst in de vorm van schadevergoeding aan verdachte worden uitbetaald.

">126 Het verbergen en/of verhullen van de premine behoort dan ook tot de werkwijze van verdachte. ‘Ja, dat is alles wat ik doe. Maak een shitcoin met een grote premine. Verkoop de premine. BTC in [verdachte] zijn zak, en weer door naar de volgende’, schrijft verdachte op 17 januari 2018 aan ‘ [naam 9] ’.<a href="#_f5f046a8-1a7c-4451-adc9-6c0b8f933949" title="

">43Dit handelsvolume moesten potentiële klanten direct op de website [website 1] kunnen zien, vóórdat ze zouden inloggen of zich zouden registreren. Immers stuurt verdachte op 5 oktober 2017 aan [medeverdachte 1] : ‘Ik kijk zelf ook eerst altijd of er wel volume is en welke coins er zijn vóór ik mij registreer’.<a href="#_3a885256-9134-458f-9dad-9db81bd36419" title="

nu verblijvende in de PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven.

feit 1 primair, 2 en 3 telkens:

de in Zaandam (53) en Deventer (5) aangetroffen miners,

4) de woning van verdachte aan [adres 1] , de diverse virtuele valuta en een geldbedrag van € 75.000,-- dat verdachte ter investering van onroerend goed in Oostenrijk heeft aangewend (de vordering op de heer [naam 17] );

VE01.04, pagina 700045, vijftiende en zestiende alinea.

De rechtbank heeft onder 3.2.3.1 al geoordeeld dat er geenszins sprake is van een vormverzuim inhoudende dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde zoals bedoeld in artikel 359a Sv. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman, voor zover dit strekt tot bewijsuitsluiting of anderszins, in al zijn onderdelen.

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte, zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.

het creëren van handelsvolume zodat het lijkt alsof er 1.000 mensen aan het handelen (traden) zijn op de handelsplaats [website 1] , en,

Hoewel cryptocurrencies zelf erg veilig zijn, kunnen uitwisselingen getroffen worden door allerlei kwetsbaarheden, waardoor ze een doelwit bij uitstek vormen voor kwaadwillenden. Daarom richten we ons hieronder uitsluitend op de Cryptopia hack en de gevolgen ervan.

">141 Verdachte heeft zijn altcoins op diverse cryptohandelsplaatsen tegen betaling gelist. Hij heeft op 28 mei 2021 bij de politie verklaard dat hij bij meer dan 2 maar minder dan 500 handelsplaatsen cryptovaluta heeft staan.<a href="#_1c1c2f9c-8361-4709-bb8d-4609a5a17aee" title="

Ad. 8 – Pumpen en dumpen

8.4.3

AH209, pagina’s 20001678 en 20001679, AH209-001, pagina 20001680, en AH418, pagina 1, laatste gedachtestreepje.

het onjuist/niet/niet volledig vermelden van het aantal door verdachte reeds gemaakte/geminede altcoins (waaronder MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) waardoor verdachte(n) in staat is/zijn de prijs/koers van deze altcoins te beïnvloeden, en

Inleidende overwegingen: een cryptohandelsplaats

Het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid

Zo ziet een ‘Candlestock’ op Cryptopia er uit. Wij leggen verder in deze handleiding uit hoe je een Candlestock moet leren begrijpen.

De vordering van de benadeelde partij [aangever 2]

AH186, pagina 20001603.

de in beslag genomen voorwerpen

-

De geldbedragen van € 970,-- en € 4.740,--

Ongeveer 960.000 voormalige Cryptopia gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht en wie zich registreert zal gevraagd worden enkele accountgegevens te bevestigen om te verzekeren dat alleen geverifieerde gebruikers van de beurs aanspraken maken.

het laten opnemen van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR op een handelsplaats (zoals Crex24, NovaExchange, YoBit en CoinExchange) zodat deze altcoins verhandeld kunnen worden en hierdoor personen bewegen tot het doen van investeringen in de hiervoor genoemde virtuele valuta, en,

-

Daar geef je de aankoopprijs in &amp; de hoeveelheid

waardoor [aangever 3] en [aangever 4] werden bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, te weten respectievelijk € 970,-- en € 4.740,--;

Storten van cryptovaluta

AH186, pagina 20001603, fragment 1.

Stel dat DGB een mooie plus noteert, dan wil je wellicht verkopen. Je kunt bij cryptopia bij ‘exchange' een sell order plaatsen. Dit is op dezelfde pagina als waar je een aankoop hebt gedaan. In het geval je DGB verkoopt, krijg je daar bitcoin voor terug. De hoeveelheid bitcoin kun je gebruiken om een andere cryptomunt aan te kopen, maar ook gebruiken om in een later stadium om te laten zetten in fiatgeld (euro).

AH091, pagina 20001070, fragment 44.

vrijspraak -

geboren op [geboortedatum] 1981 in [geboorteplaats] ,

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 4 ten laste gelegde ‘gewoontewitwassen’ op grond van de hierna genoemde bewijsmiddelen.- De feiten en omstandigheden

TA003-028, pagina 50034.

De in beslag genomen voorwerpen

De rechtbank overweegt tenslotte dat de officier van justitie ter terechtzitting van 11 januari 2022 desgevraagd uitdrukkelijk bevestigd heeft dat ten aanzien van al het overige beslag geldt dat er sprake is van conservatoir beslag in de zin van artikel 94a Sv. De rechtbank is van oordeel dat zij dan ook in zoverre geen beslissing over het beslag kan geven, ook niet op de specifiek door de raadsman benoemde gouden ketting, omdat op conservatoir gelegd beslag geen beslissing bij einduitspraak in de strafzaak mogelijk is.

VE01.01, pagina 70004, tweede alinea.

Uit het procesdossier blijkt dat er geen personen in het pand aanwezig waren. Op de eerste verdieping troffen de verbalisanten meerdere soorten computerapparatuur aan, waarbij op sommige apparatuur ‘antminer’ stond geschreven. Het vermoeden rees dat er sprake was van het minen van Bitcoins of andere cryptocurrency’s. Daarnaast namen de verbalisanten in de meterkast waar dat er met stroom was gerommeld. Een medewerker van Enexis constateerde vervolgens dat er sprake was van diefstal van stroom.<a href="#_82a4fbc5-c088-4007-8b64-c461327a837f" title="

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 5 ten laste gelegde ‘eenvoudig witwassen en van het plegen van witwassen een gewoonte maken’ op grond van de hierna genoemde bewijsmiddelen.- De voorwerpen die ‘uit enig eigen misdrijf’ afkomstig zijn De rechtbank is van oordeel dat verdachte van het hiervoor genoemde witwassen een gewoonte heeft gemaakt. Deze conclusie wordt gerechtvaardigd door het feit dat er sprake is geweest van frequente witwashandelingen (135 contante stortingen op de verschillende bankrekeningen van verdachte) in de periode van augustus 2019 tot en met december 2020.

Transactie historie

8.4

hij in de periode van 1 januari 2017 tot en met 20 mei 2021 in Nederland van een voorwerp, te weten;

Ook vinden we het forum een goede keuze. Je kunt hier antwoord krijgen op al je vragen. Daarnaast is het prettig dat je direct cryptovaluta kunt verzenden naar een andere gebruiker.

- legt de maatregel op dat verdachte verplicht is ter zake van het onder feit 1 primair bewezen verklaarde feit tot hoofdelijke betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 837,22, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 april 2018 ten behoeve van de benadeelde [aangever 2] , en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 16 dagen kan worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan. Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet;

2.3 Wanneer werd Cryptopia aangevallen?

Hoewel de opnamefunctie van cryptovaluta van de wallet/tegoeden die in beheer waren bij [website 1] werd gesloten, bleef het storten van cryptovaluta mogelijk. Verdachte stuurt op 3 april 2018 naar [medeverdachte 1] : ‘Kutcoins, ook zonder verder iets, kunnen gewoon volume opleveren en extra BTC in de wallet voor als we er wel mee stoppen’.<a href="#_6c56344c-9b63-45bc-a04f-93eb3d9f23c3" title="

-

De officier van justitie heeft gevorderd de volgende voorwerpen verbeurd te verklaren:

AH274, pagina 20001989, fragment 1.

Marktplaats bij Cryptopia

Aangeefster [aangever 4] (hierna: [aangever 4] ) heeft eveneens op 15 februari 2021 aangifte gedaan van oplichting en verklaard dat zij op 13 februari 2021 werd gebeld door een manspersoon die zich voorstelde als ‘ [naam 14] ’, medewerker van de Triodos-fraudehelpdesk. [aangever 4] vroeg ‘ [naam 14] ’ hoe zij kon weten dat hij daadwerkelijk van de Triodos-bank was. Hierop deelde ‘ [naam 14] ’ het rekeningnummer van [aangever 4] mee, noemde hij het bedrag dat zij op haar rekening had staan en de laatste transactie die zij had verricht. [aangever 4] heeft verklaard dat dit voor haar vertrouwd voelde. Omdat [aangever 4] op een zaterdagavond omstreeks 20:15 uur werd gebeld, gaf zij aan ‘ [naam 14] ’ te kennen dat ze de dag en het tijdstip wel raar vond. ‘ [naam 14] ’ bevestigde dit en vertelde vervolgens dat fraudeurs juist op zaterdag te werk gaan omdat banken dan minder bereikbaar zouden zijn. Hij zei vervolgens dat hij het geld op de lopende rekening van [aangever 4] veilig wilde stellen door dit geld op de Triodos-helpdeskrekening te zetten, zodat de geldbedragen niet van haar lopende rekening konden worden afgehaald. ‘ [naam 14] ’ zei tegen [aangever 4] dat hij haar een e-mail zou sturen. [aangever 4] deelde vervolgens haar mobiele telefoonnummer en e-mailadres aan ‘ [naam 14] ’ mee. ‘ [naam 14] ’ vertelde [aangever 4] vervolgens dat hij haar een QR-code zou sturen, dat zij een identifier nodig had en dat zij alleen het nummer van die identifier hoefde door te geven. Ook dit voelde voor haar heel vertrouwd. Vervolgens ontving [aangever 4] drie QR-codes. Zij ontving voor de bedragen van € 970,--, € 1.400,-- en € 2.370,-- afzonderlijke QR-codes. In totaal heeft zij via die QR-codes en met haar identifier een bedrag van € 4.740,-- van haar Triodos-bankrekening overgemaakt naar het rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [provider 1] .<a href="#_54046cd0-034d-4405-8a92-86a34a3ad64c" title="

Verdachte en [medeverdachte 1] hebben handelsvolume gecreëerd. Een bot is software waarmee een automatisch programma ingesteld kan worden om automatisch cryptovaluta te kopen en te verkopen.<a href="#_98bf1a2e-24e9-49cf-b500-2285eb19716d" title="

De officier van justitie heeft gevorderd dat aan verdachte wordt opgelegd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaren met aftrek van het voorarrest. Daarnaast heeft de officier van justitie als bijkomende straf gevorderd dat verdachte wordt ontzet in de uitoefening van een beroep voor de duur van vijf jaren. Dit beroepsverbod moet gelden voor de uitoefening van werkzaamheden als (feitelijk of juridisch) bestuurder van binnenlandse of buitenlandse vennootschappen, beleggingsadviseur, vermogensbeheerder en handelaar in financiële producten, waaronder cryptovaluta. De officier van justitie heeft ook als bijkomende straf de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak gevorderd. Dit in de vorm van het niet-geanonimiseerd publiceren van het vonnis van de rechtbank.

AH088, pagina 2000972, fragment 31.

">162 Hoewel het procesdossier geen aangiften bevat van gedupeerde investeerders, is de rechtbank op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen van oordeel dat het niet anders kan dan dat de investeerders onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot de cryptovaluta, het handelsvolume daarvan en de door verdachte beïnvloede koers van die cryptocurrency’s zijn overgegaan tot de koop van of de afgifte van hun virtuele valuta. Het handelen in cryptocurrency’s veronderstelt immers de betrokkenheid van meerdere personen. Van deze betrokkenheid blijkt ook uit de berichtgeving op social media over de altcoins: er wordt gesproken over een scam.<a href="#_d2818b5c-e7fc-4b58-9cce-13892d247f9e" title="

-

">12

url: 'https://invezzz.typeform.com/to/b1PyObLW?implementation=contextual&amp;language=nl&amp;category=cryptocurrency'

Het standpunt van de verdediging

AH091, pagina 20001064, fragment 36.

DEPOSIT

Bewijs

">80 Ook waren zij zich op dat moment er al van bewust dat ze de klanten daadwerkelijk aan het oplichten waren: ‘Maar we hebben niemand opgelicht. Of zeg ik iets doms?’ ‘Nou ja… Mensen laten storten wat ze niet meer konden opnemen ;-)’.<a href="#_62abbaed-35d2-468f-841a-0f0211097d13" title="

Registreren bij CryptopiaGoedkoop crypto kopen?

Daarnaast had een op 14 januari 2020 omstreeks 02:00 uur door de politie ter verificatie van die melding verrichte warmtemeting op genoemd adres een positief resultaat. De verbalisanten zagen dat aan de voorzijde van het pand aan [adres 2] , op de eerste verdieping, een raam open stond. Zij zagen met de warmtebeeldcamera dat de ruimte achter dit geopende raam een aanzienlijke hoeveelheid warmte uitstraalde in vergelijking met omliggende objecten. Gelet op de MMA-melding en deze bevindingen, werd het vermoeden van de aanwezigheid van een hennepkwekerij in het betreffende pand bevestigd.<a href="#_0f287fec-9bac-4383-a8bf-b45ba56af94f" title="

Uit de door de raadsman overgelegde en ter terechtzitting van 11 januari 2021 voorgehouden pleitnota volgt dat hij, voor het geval de rechtbank van oordeel is dat er sprake is van witwassen, heeft bepleit dat de kwalificatie-uitsluitingsgrond moet worden toegepast, omdat de (virtuele) valuta met een totale waarde van in totaal € 205.290,--, afkomstig is uit een door verdachte gepleegd misdrijf. Ter onderbouwing daarvan heeft de raadsman gesteld dat het totale geldbedrag de opbrengst uit de Bitcoin ATM van verdachte betreft.De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman. De raadsman heeft immers op geen enkele wijze voldoende geconcretiseerd op basis waarvan kan worden vastgesteld dat dat de (virtuele) valuta met een totale waarde van in totaal € 205.290,-- afkomstig is uit een door verdachte begaan misdrijf. Omdat uit het procesdossier evenmin blijkt van een door verdachte begaan misdrijf waaruit deze virtuele valuta afkomstig is, is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van de zogenoemde kwalificatie-uitsluitingsgrond.

7.1

A01.01, pagina 10001, laatste alinea, en pagina 10002, eerste alinea.

AH091, pagina 20001056, fragment 26.

De rechtbank heeft hiervoor reeds geoordeeld dat het delict is voltooid. Er kan om die reden geen sprake meer zijn van vrijwillige terugtred zoals bedoeld in artikel 46b Sr. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman.

feit 4:

de Bitcoin ATM;

De rechtbank overweegt dat op basis van het procesdossier niet kan worden vastgesteld wie de mansperso(o)n(en) is/zijn geweest die met [aangever 3] en [aangever 4] heeft/hebben gebeld. Maar op basis van de eerder vermelde transactiegegevens en het WhatsApp-gesprek staat vast dat de hiervoor genoemde feitelijke gedragingen door verdachte en één of meer (onbekend gebleven) ander(en) zijn verricht. Bij verdachte en/of zijn mededader(s) is sprake geweest van een vooropgezet plan om klanten van de Triodos-bank op te lichten. De gedragingen van verdachte en/of zijn mededader(s) zijn er immers van meet af aan op gericht geweest om zichzelf of een ander op een bedrieglijke wijze financieel te bevoordelen. Uit de vastgestelde feitelijke gedragingen volgt dat verdachte dit nauw en bewust samen met één of meer ander(en) heeft gedaan. De verdachten hadden daarbij het oogmerk om klanten van de Triodos-bank te bewegen tot de afgifte van geld. Dit bevoordelen blijkt uit het feit dat de gelden werden ontvangen op rekeningen van verdachte of een ander. De rechtbank is van oordeel dat verdachte en één of meer ander(en) de oplichting in de ten laste gelegde periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 in Nederland telkens samen hebben gepleegd.

AH091, pagina 20001066, fragment 38.

Je kunt vervolgens handelen, door linksonder op ‘buy DGB' te drukken

De rechtbank is van oordeel dat er geenszins sprake is van een vormverzuim inhoudende dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde zoals bedoeld in artikel 359a Sv. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman in al zijn onderdelen. De rechtbank is oordeel dat de officier van justitie voor de feiten 1 tot en met 6 ontvankelijk is in de vervolging.3.2.3.2 Ten aanzien van feit 7

Bron de klanten niet te hebben ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet/tegoeden in beheer bij [website 1] waardoor deze virtuele valuta van de klanten niet meer werden uitbetaald, en,

Cryptopia is een cryptocurrency beurs waar je anoniem kunt onderhandelen over digitale activa. Vroeger was het een zeer veilige versie van de beurs, tot er in 2019 een zware hackaanval plaatsvond. Kun je dus nog steeds investeren en handelen op Cryptopia en hoe veilig is het nog?

het misdrijf: eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd,

Er is sprake geweest van meer dan één misleidende feitelijke handeling die een onjuiste voorstelling van zaken in het leven hebben geroepen. De altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR zijn – in strijd met de waarheid – door verdachte gecreëerd als reguliere bonafide altcoins voor de handel in virtuele valuta. Verdachte heeft, voordat hij de coins op de markt bracht, websites opgezet, online informatie over de coins verstrekt op [website 11] -pagina’s, de altcoins in het assortiment van een cryptohandelsplaats laten opnemen en samen met anderen (waaronder [medeverdachte 2] ) social media-accounts aangemaakt en promotieteksten verspreid om personen te bewegen tot het doen van investeringen in die coins. Hiermee werd voor de investeerders in genoemde virtuele valuta een onjuiste voorstelling van zaken in het leven geroepen. Verdachte wilde hier vervolgens misbruik van maken. De gedeelde informatie op [website 11] -pagina’s over de virtuele valuta en de bron/programmeercodes en software programma’s/wallets van die cryptocurrency’s, waren vals en onjuist, waardoor de indruk werd gewekt dat het om betrouwbare virtuele valuta ging en personen werden bewogen tot het aankopen van altcoins tegen een (aanzienlijk) hogere prijs. De vermelde gegevens over het aantal door verdachte gemaakte/geminede altcoins ontbraken of waren onjuist of niet volledig, waardoor verdachte in staat was de prijs/koers van deze altcoins te beïnvloeden. Deze werkwijze van verdachte leidde telkens tot het pumpen en dumpen van de door hem gecreëerde altcoins. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte zich heeft bediend van listige kunstgrepen.

3 Conclusie

De rechtbank overweegt dat er op grond van het procesdossier en het verhandelde ter terechtzitting op 11 januari 2022 onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om vast te kunnen stellen dat er ten aanzien van dit feit tussen verdachte en (een) ander(en) een nauwe en bewuste samenwerking heeft bestaan. Daarnaast is er evenmin voldoende wettig en overtuigend bewijs om vast te kunnen stellen dat verdachte zich ten aanzien van de horloges, het vaartuig, de diverse voertuigen en het bedrag van € 75.000,-- (de overige gedachtestreepjes) heeft schuldig gemaakt aan witwassen. Het is immers niet uit te sluiten dat deze voorwerpen op enige wijze door verdachte zijn verkregen door middel van de onder de gedachtestreepjes 1 tot en met 3 genoemde contante geldbedragen die hij op zijn bankrekeningen heeft gestort. De rechtbank zal verdachte in zoverre dan ook van het ten laste gelegde vrijspreken.

">157 Dat pumpen en dumpen heeft in de praktijk ook daadwerkelijk plaatsgevonden. Door het aan- en verkopen op verschillende cryptovalutahandelsplaatsen van de door verdachte gecreëerde altcoins maakte verdachte handelsvolume, waardoor de coins aantrekkelijk werden voor investeerders.<a href="#_d6e7ca26-205e-4fd1-94cd-5f6ccd56bb6b" title="

Cryptopia gestopt

autoClose: 0,

">3

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verdachte met zijn handelen bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij het geldbedrag voorhanden heeft gehad en heeft omgezet, terwijl dit – onmiddellijk of middellijk – uit enig misdrijf afkomstig was. Verdachte heeft uit enig misdrijf afkomstige contante gelden op verschillende rekeningen gestort en vervolgens op een voor het oog legale wijze gebruik gemaakt van die gelden. Hiermee heeft verdachte de werkelijke aard en de herkomst van het geldbedrag dat hij voorhanden had verborgen en verhuld en contant geld omgezet in giraal geld.

augustus 2018 te Deventer en/of Apeldoorn, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer andere geldbedragen te weten geldbedragen ten behoeve van een investering in virtuele valuta en/of enige hoeveelheid bitcoin en/of litecoin en/of electra en/of x8 en/of eco althans een of meer virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 125.493,34) middels de website [website 1] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 1] en/of [aangever 2] en/of een of meer anderen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk goed verdachte anders dan door misdrijf onder zich had, te weten als beheerder van de virtuele valuta van voornoemde perso(o)n(en), (telkens) wederrechtelijk zich hebben/heeft toegeëigend;

Stel dat DGB een mooie plus noteert, dan wil je wellicht verkopen. Je kunt bij cryptopia bij ‘exchange' een sell order plaatsen. Dit is op dezelfde pagina als waar je een aankoop hebt gedaan. In het geval je DGB verkoopt, krijg je daar bitcoin voor terug. De hoeveelheid bitcoin kun je gebruiken om een andere cryptomunt aan te kopen, maar ook gebruiken om in een later stadium om te laten zetten in fiatgeld (euro). VE02.01, pagina 700082, zevende alinea.

- wie de virtuele valuta voorhanden heeft gehad.

- de werkelijke aard en de herkomst van de (virtuele) valuta;

2 Achtergrond: Wat je moet weten over Cryptopia

€ 837,22, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 april 2018, met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd;

AH091, pagina 20001072, fragment 49.

-

">27 Op Bitcoin Garden werd er over [website 1] geadverteerd. Dit blijkt uit een Skype-gesprek van 18 december 2017 tussen ‘ [accountnaam 1] ’ en ‘ [accountnaam 2] ’.<a href="#_926b5c29-5154-49b4-82c8-6b1c53a5cb17" title="

AH080, pagina 2000884, derde en vierde alinea, en AH080-023,

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij via zijn onderneming [bedrijf 3] B.V., waarvan hij enig bestuurder en enig aandeelhouder is, een Bitcoin ATM in Deventer heeft geëxploiteerd met als handelsnaam Bitcoin ATM Nederland.<a href="#_b2cecb44-6c2d-43d4-a0ab-0e4bc7f6a01c" title="

bij de domeinnaam registratie van [website 1] en/of het who-is register en/of [website 13] een valse naam en/of valse contactgegevens op te geven en/of

een bedrag ad. € 1.772,-- (afkomstig van [naam 1] ) en/of een bedrag ad. € 1.000,-- (afkomstig van [naam 2] ) en/of een bedrag ad € 970,-- (afkomstig van [aangever 3] ) en/of een bedrag van € 4.740,-- (afkomstig van [aangever 4] ) en/of een bedrag ad. € 1.670 (afkomstig van [naam 3] en/of [naam 4] ) althans van enig(e) geldbedrag(en), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende is en/of dit/deze geldbedrag(en) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt (zaaksdossier 3) terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) althans moeten vermoeden dat die/dat geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig/eigen misdrijf; en/of

10 De beslissingDe rechtbank:

-

">164

Robert Steinadler. April 2020. Cryptopia muss Kunden entschädigen – Umfassendes Gerichtsurteil schafft Klarheit. Abgerufen am 22.01.2021

Registreren bij Cryptopia

De rechtbank overweegt dat op grond van de bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen tussen de afkomst van de (virtuele) valuta en een specifiek misdrijf, maar dat volgens vaste rechtspraak witwassen desondanks bewezen kan worden verklaard. Het gaat dan om de gevallen waarbij het op grond van de feiten en omstandigheden niet anders kan dan dat de voorwerpen van misdrijf afkomstig zijn. Als de feiten en omstandigheden in het procesdossier zodanig zijn dat er zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen, mag van verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft over de herkomst van de voorwerpen. Die verklaring van verdachte moet concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk zijn. Als uit nader onderzoek blijkt dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de voorwerpen een legale herkomst hebben en dat een criminele herkomst de enige aanvaardbare verklaring is, kan het witwassen van die voorwerpen bewezen worden.<a href="#_f183da6c-4c1d-4279-91b8-438f4370f083" title="

6 De strafbaarheid van verdachte

AH088, pagina 2000960, fragment 5.

9 De toegepaste wettelijke voorschriftenDe hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen, de artikelen 24, 24c, 33, 33a Sr en de artikelen 6:4:2 en 6:4:7 Sv.

Meervoudige kamer

">39 Een maand na de lancering van [website 1] had de cryptohandelsplaats 20.000 leden. Op 18 januari 2018 stuurt [medeverdachte 1] aan verdachte: ‘We bestaan nu een maand precies’. Verdachte reageert daarop met: ‘Nice, bijna 20.000 leden’.<a href="#_b5862712-fce3-45f0-aad4-bca22427cba9" title="

AH088, pagina 2000971, fragment 28.

Aankopen van DGB bij Cryptopia

Cryptocurrencies zijn een vorm van elektronisch geld dat in een “digitale portemonnee” wordt opgeslagen. (1, 2) Cryptocurrencies zoals “Bitcoin” of “Bitgrail” zijn digitale tokens die gemaakt worden van een code met een versleutelde keten van gegevensblokken. (3, 4)

op (een of meer) [website 11] pagina(s) en/of internetfora en/of social media ten aanzien van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR) onjuiste informatie te verstrekken over (aanzienlijke) de hoeveelheid/het aantal altcoins dat beschikbaar is op de (virtuele) valuta markt (waardoor (een of meer) personen worden bewogen tot het aankopen van (een) altcoin(s) tegen een (aanzienlijk) hogere prijs) en/of

">45 Het waren volgens verdachte op 17 september 2017 ‘shitcoins’.<a href="#_d76e03b8-a0e5-45d5-bcf9-17c41eacd371" title="

AH116, pagina 20001239, de alinea’s onder ‘aanleiding’ en ‘samenvatting’.

">117 De op de [website 11] -pagina’s gedeelde bron/programmeercodes waren vals en de software programma’s/wallets werkten niet, omdat verdachte anders niet in de gelegenheid zou zijn geweest om de coins van de premine zelf te verkrijgen. Dit leidde ertoe dat sommige personen hun coins niet op een handelsplaats konden plaatsen.<a href="#_e172a086-db94-4f65-bc04-0f16f1ec70e6" title="

Laatst bijgewerkt: 21-09-2021

">175 Verdachte heeft op 20 mei 2021 bij de politie verklaard dat dit e-mailadres van hem is.<a href="#_575d10bb-d3e2-48cd-b824-f46f3b466ae9" title="

AH321, pagina 20002276, fragment 35.

Dit betekent dat het niet mogelijk was om alle transacties van een block in te zien, terwijl dit juist de belangrijkste functie is van een block explorer.

">123

De rechtbank houdt bij het bepalen van de strafmodaliteit en de strafmaat rekening met straffen die in vergelijkbare gevallen door rechters zijn opgelegd. Daarnaast heeft de rechtbank acht geslagen op de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) in het geval van ‘fraude’ met een benadelingsbedrag van € 1.000.000,-- en hoger: een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vierentwintig maanden tot de maximale gevangenisstraf van acht jaren. De rechtbank houdt bovendien rekening met de samenloopbepaling van artikel 57 Sr. Hoewel verdachte niet eerder voor cybercriminaliteit met politie en/of justitie in aanraking is geweest en van één diefstal van stroom wordt vrijgesproken, wegen de hiervoor besproken ernst van de strafbare feiten en de omstandigheid dat verdachte zich zeer laatdunkend heeft uitgelaten over gedupeerden voor de rechtbank strafverzwarend. Bovendien blijkt uit het procesdossier dat er in de penitentiaire inrichting waar verdachte verbleef telefoons zijn binnengesmokkeld en dat verdachte – terwijl dit in de PI op geen enkele wijze was toegestaan – zijn handel in cryptovaluta heeft voortgezet. De rechtbank ziet geen enkele aanleiding om een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

">26 Via [website 1] konden klanten vervolgens cryptovaluta verhandelen.<a href="#_eb5e43b8-6228-4ae0-8d32-d397004f2d23" title=" hij omstreeks 20 april 2020 te Deventer, een hoeveelheid elektriciteit, dat geheel aan een ander toebehoorde, te weten aan Enexis Netbeheer B.V., heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte weg te nemen elektriciteit onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

Voormalige Cryptopia medewerker pleit schuldig aan het stelen van crypto | Invezz

Virtuele valuta (met een minimale totaalwaarde van € 69.086,35)

Listige kunstgrepen

Nadat Cryptopia de hack ontdekt had, keken ze nog vier dagen lang toe hoe het geld uit hun portemonnees stroomde, schijnbaar machteloos om het te stoppen. Omdat deze portefeuilles geen slimme contracten waren, zouden er geen technische complicaties geweest moeten zijn die Cryptopia verhinderd zouden hebben de fondsen veilig te stellen.

De rechtbank stelt vast dat op het voegingsformulier staat vermeld dat [naam 18] als gemachtigde de vordering tot schadevergoeding heeft ingediend. De rechtbank kan echter niet vaststellen dat Triodos Bank N.V. bevoegd is namens de individuele rekeninghouders [aangever 3] , [aangever 4] en [aangever 7] een vordering in te dienen. Het levert een onevenredige belasting van het strafgeding op om het onderzoek ter terechtzitting aan te houden om dit nader uit te zoeken. De rechtbank zal dit niet doen.Daarnaast overweegt de rechtbank – gelet op de inhoud van de vordering waaruit blijkt dat genoemde individuele rekeninghouders vanwege de frauduleuze overschrijvingen een vergoeding van Triodos Bank N.V. hebben ontvangen – dat uit de wetsgeschiedenis van de Wet Terwee én de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat diegene die krachtens cessie of subrogatie in de rechten van het slachtoffer treedt, zoals een bank die de schade in een geval als de onderhavige aan een klant heeft vergoed, niet als voegingsgerechtigde kan worden aangemerkt. In zo’n geval is er geen sprake van ‘rechtstreekse schade’ zoals bedoeld in artikel 51 lid 1 Sv.<a href="#_7777c586-05f3-4835-b58d-4de5d50f84fa" title="

Verdachte heeft géén concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afgelegd over de herkomst van de voorwerpen. Hij heeft immers verklaard dat hij geen onderzoek doet naar de herkomst van de gelden. Omdat het procesdossier evenmin een aanwijzing oplevert voor een mogelijke legale herkomst van de voorwerpen, is de rechtbank van oordeel dat onder deze omstandigheden met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de (virtuele) valuta met een totale waarde van in totaal € 205.290,-- een legale herkomst heeft. De enige aanvaardbare verklaring is dat die (virtuele) valuta een criminele herkomst hebben. De zinsnede ‘dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf’ kan dan ook worden bewezen.

feit 1 primair: in de periode van 27 augustus 2017 tot en met 5 augustus 2018 in Deventer en/of Apeldoorn samen met anderen of alleen personen heeft opgelicht door middel van het gebruik van de cryptohandelsplaats/exchange [website 1] ;

VE01.02, pagina 700013, derde alinea onder ‘Trap20’.

-

3.2

-

-

3.1

Exchanges

-

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

De rechtbank overweegt dat uit de hiervoor weergegeven feitelijke gedragingen volgt dat verdachte en [medeverdachte 1] een onjuiste voorstelling in het leven wilden roepen om daarvan misbruik te maken. Hierbij is gebruik gemaakt van oplichtingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 326 Sr, zodat sprake is van een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen.

">197 Het vermoeden van witwassen is naar het oordeel van de rechtbank dan ook gerechtvaardigd.

">77 Omdat het volume op een gegeven moment erg laag was op [website 1] en ECA inmiddels ook op een andere, grotere, exchange verkrijgbaar was, heeft [aangever 1] op 19 april 2018 getracht zijn ECA-coins middels een withdrawal over te boeken naar een andere wallet.<a href="#_a6268d9c-29d1-47d8-92a3-c514702f4c29" title="

waardoor [aangever 3] en/of [aangever 4] althans één of meer anderen werd(en) bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, te weten resp. € 970,-- en/of € 4.740,-- althans van enig geldbedrag/goed;

bewezenverklaring VE02.02, pagina 7000101, achtste alinea.

">48 Dit blijkt een fictieve naam te zijn.<a href="#_9f52b698-c36b-47c9-a169-edc5ae617c79" title="

">118De rechtbank acht het op basis hiervan aannemelijk dat het aanmaken van [website 11] -pagina’s om de broncodes van ‘zelfgemaakte’ coins te publiceren onderdeel was van de werkwijze van verdachte. ‘Zo, de volgende coin staat helemaal klaar. Premine, Twitter, GitHub, wallet. Alleen nog even launchen’, deelt verdachte op 4 juli 2017 over USA Coin aan [medeverdachte 2] mee. ‘Pleur de Github en de wallet online en klaar’, blijkt uit een Slack-chatgesprek van 6 september 2017 tussen verdachte en [medeverdachte 2] .<a href="#_d518aeb2-7cff-437c-9c24-8812c6cd8abc" title="

AH091, pagina 20001066, fragment 38.

De bewezenverklaring

De verklaring van aangever [aangever 3]

Feit 5: Gewoontewitwassen (virtuele valuta, geldbedragen en andere voorwerpen)

5 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

-

Listige kunstgrepen

">122 Anders gezegd: verdachte verandert ná de premine de broncodes van een altcoin. De premine werd verhuld door informatie over het aantal coins dat in omloop was uit de walletsoftware te verwijderen, want zegt verdachte in een chatbericht op 9 september 2017 tegen [medeverdachte 2] : ‘dan kun je net zoveel liegen als je wilt’.<a href="#_21290706-d9bf-42e2-b490-a39165850cee" title="

AH062, pagina 2000752, en AH279, pagina 20002006, derde alinea en laatste alinea.

De rechtbank overweegt dat op basis van het voorgaande het onjuist/niet dan wel niet volledig vermelden van het aantal door verdachte al gemaakte/geminede altcoins onderdeel was van de werkwijze van verdachte. Dit geldt ook voor de overige door verdachte gecreëerde altcoins. De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte de gegevens over het aantal door hem reeds gemaakte/geminede altcoins (waaronder MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) onjuist/niet/niet volledig heeft vermeld waardoor verdachte en/of zijn mededader(s) in staat was/waren om de prijs/koers van deze altcoins te beïnvloeden.

HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:592, r.o. 3.6.

">165 Om die reden is er onderzoek gedaan naar deze verdiensten op basis van de chatberichten, waarbij de kanttekening is gemaakt dat de hierna vermelde berekening slechts een schatting van de verdiensten is nu van meerdere andere altcoins onbekend is hoeveel verdachte en [medeverdachte 2] daarmee hebben verdiend.<a href="#_b1e63e96-1893-4b52-ac02-22f93a451256" title="

Cryptopia gestopt

van een coin op een handelsplaats. Om de coins te kunnen verkopen, moeten deze worden opgenomen in het assortiment van een cryptohandelsplaats. Dit wordt listen genoemd. Hierna kan, net als bij een aandelenbeurs, worden gehandeld in de coin.

">38 Hoe meer transacties er werden gedaan, des te meer winst er werd gegenereerd. Op 3 januari 2018 stuurden [medeverdachte 1] en verdachte chatberichten naar elkaar met onder meer de volgende zinsneden: ‘Ligt ook aan hoeveel withdrawals er worden gedaan. Als dat nu flink omhoog gaat, verdienen we nog meer’. ‘Het zou wel lachen zijn als we eind deze maand alvast weer 2 BTC per persoon overhielden, haha’.<a href="#_e7980026-4423-4897-af0b-f9cf422c5de3" title="

Uitbetalen bij Cryptopia

Ga naar ‘exchange' in het hoofdmenu

Uitleg candlestick

De persoon van verdachte

aanvullend onderzoek in de (politie)systemen, waaruit onder meer bleek dat er op 14 november 2019 een positieve warmtemeting had plaatsgevonden op de woning aan [adres 1] , zijnde de woning van verdachte.

feit 1 primair, 2 en 3 telkens:

Stap 1: het opzetten van een nieuwe

HR 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2352, r.o. 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3.

Dit bedrijf heeft naar verluidt zijn contract met Cryptopia opgezegd en eist een betaling van 2 miljoen dollar, wat de vrees aanwakkert dat het bedrijf kan besluiten Cryptopia’s gegevens te wissen als het niet betaald wordt.

10/10

">36 Volgens [medeverdachte 1] was van meet af aan het doel dat verdachte en hij geld met [website 1] zouden verdienen met transaction fees.<a href="#_52608c19-7c08-45d8-8552-8acfce214164" title="

te verbergen/verhullen dat door voornoemde handelwijze een hoeveelheid geld van de bankrekeningen van (de hiervoor genoemde) personen werd overgeschreven naar een bij verdachte en of diens mededader(s) in beheer zijnde rekening;

De pincode die we hierboven even aanhaalde is nodig tijdens het inloggen. Cryptopia kiest ervoor om een extra maatregel te gebruiken tijdens het inloggen, ook wel bekend als 2FA (2 factor authentication).

mr. W.B. Bruins, rechters, in tegenwoordigheid van N. Klunder, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2022.

67% van CFD accounts verliezen geld

Zittingsplaats Zwolle

AH074-018 ( [website 2] ), AH074-013 ( [website 4] ), AH074-011 ( [website 6] ), AH074-010 ( [website 7] ) en AH074-017 ( [website 8] ).

">190 Deze Bitcoin ATM ondersteunde euro’s en de limieten waren als volgt ingesteld: € 14.000,-- per transactie, € 100.000,-- per uur en € 1.000.000,-- per dag.<a href="#_425a5557-729e-4ec0-a0c6-de5f99c77ad1" title="

- verklaart het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 bewezen verklaarde strafbaar;

">63Verdachte: ‘Hopelijk storten ze nog een beetje bij’.<a href="#_1454a135-2a9e-40d5-938b-964ad8ea740c" title="

Cryptopia: onze uitleg over deze exchange

Het standpunt van de officier van justitie

7.

">100 Daarnaast blijkt uit het WhatsApp-gesprek tussen verdachte en ‘ [naam 9] ’ van 17 januari 2018 dat onder meer EuropeUnited, Lepen en SLCO van verdachte zijn.<a href="#_6b2fd2ab-ce55-4abf-addd-46f58c28c891" title="

AH088, pagina’s 2000983 en 2000984, fragment 49.

">192 Daarnaast is op 13 maart 2021 gebleken dat de FIU (Financial Intelligence United)-Nederland géén melding(en) van verdachte heeft ontvangen, terwijl de waarde van de op 1 januari 2021 verkochte Bitcoins méér dan € 10.000,-- betrof en er door gebruikers van de Bitcoin ATM is betaald met coupures van onder meer € 200,-- en € 500,--.<a href="#_b42ebe09-3a96-4345-960a-2d98af55b855" title="

">150 Zo blijkt bijvoorbeeld op 10 augustus 2021 uit de richtlist van de coin Tulipmania dat verdachte op 10 verschillende adressen tezamen genomen ruim 45% van alle coins in zijn bezit had.<a href="#_5cedbb2a-f5b5-4635-aa1f-e3f1d262b589" title="

-

-

3

het laten opnemen van MALC en/of USA Coin en/of EuropeUnited en/of Paris en/of GET en/of Tulipmania en/of UK Coin en/of SIPS en/of Lepen en/of SLCO en/of ERSO en/of DSE en/of CRUR op een handelsplaats (zoals Crex24 en/of NovaExchange en/of Bitcoingarden en/of Yobit en/of CoinExchange) zodat deze altcoin(s) verhandeld kan/kunnen worden en hierdoor één of meer personen bewegen tot het doen van investeringen in (één of meer van) de hiervoor genoemde virtuele valuta en/of

-

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte de altcoins MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR op een handelsplaats (zoals Crex24, NovaExchange, YoBit en CoinExchange) heeft laten opnemen, zodat deze altcoins verhandeld konden worden en hierdoor personen werden bewogen tot het doen van investeringen in de hiervoor genoemde virtuele valuta.

Voordat je kunt starten met de handel in cryptovaluta is het noodzakelijk een storting te doen. Het makkelijkste is dat je bitcoin(s) verstuurd naar je cryptopia account. Immers, bitcoin is nodig om andere cryptovaluta te kunnen aanschaffen.

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren;

">156

">183- Oplichtingsmiddelen

Ad. 4 – De domeinnaamregistratie van [website 1]

">161

-

enige hoeveelheid bitcoin en/of litecoin en/of electra en/of x8 en/of eco althans een of meer virtuele valuta (welke omgerekend een minimale totaalwaarde vertegenwoordigen van € 69.086,35), althans enig bedrag, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op deze virtuele valuta/voorwerpen was en/of heeft verborgen en/of verhuld wie deze virtuele valuta/voorwerpen voorhanden had en/of deze virtuele valuta/voorwerpen heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben gehad, en/of heeft/hebben overgedragen en/of omgezet en/of van deze virtuele valuta/voorwerpen gebruik heeft/hebben gemaakt (zaaksdossier 1) terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) althans moeten vermoeden dat die voorwerp(en) en/of dat geldbedrag geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig/eigen misdrijf; en/of

Geen redenen voor schorsing van de vervolging

">60

">205 [aangever 6] heeft vervolgens namens Enexis Netbeheer B.V. op 8 mei 2020 aangifte gedaan van diefstal van stroom.<a href="#_8a65bb41-d253-4193-8404-add5689ff18b" title="

Poleshova, November 2019, zitiert nach de.statista.com. Daten und Statistiken zum Thema Bitcoin. Abgerufen am 22.01.2021.

. “Last ” is de koers van de laatste transactie die heeft plaats gevonden op Cryptopia. Dit betekent niet automatisch dat het dan een verkooporder is geweest want het kan namelijk ook een kooporder zijn.

AH02.01, pagina 100015, eerste alinea van de verklaring.

Pagina 4.

VE01.04, pagina 700022, vijfde alinea, en pagina 700045, dertiende alinea.

Wanneer het verschil tussen de sluitingstijd en de openingskoers groen is dan, dan is de waarde van de sluitingstijd hoger dan de openingskoers van de candle. Wanneer de sluitingskoers lager ligt dan de openingskoers tijdens de candle, dan is deze rood. Onderaan de grafiek zie je het handelsvolume per tijdseenheid wordt weergegeven in de vorm van een licht gekleurde staafdiagram op de ‘achtergrond’.

">7 Bovendien bleek uit onderzoek in de politiesystemen op 14 november 2019 dat een warmtemeting op het woonadres van verdachte op 12 juni 2013 een positief resultaat had.

€ 182.320,-- (contante ontvangst door ATM/verdachte van derde(n) ten behoeve van aankoop virtuele valuta door derde(n)) en/of

Ten aanzien van het onder 7 ten laste gelegde

Het aannemen van een valse hoedanigheid

1) de benadeelde partij [aangever 1]

Daar geef je de verkoopprijs in &amp; de hoeveelheid

Balans

">110 Bovendien heeft ‘ [naam 10] ’ tijdens een Slack-gesprek op 25 oktober 2017 zijn adresgegevens gedeeld. Blijkens de Basisregistratie Personen blijkt [medeverdachte 2] op die adresgegevens woonachtig te zijn.<a href="#_33dc3a4b-1cb2-47ce-832b-a52b63af06fd" title="

VE.01.02, pagina 200019, laatste alinea.

Het standpunt van de verdediging

AH317, pagina 20002216, tweede screenshot van het Twitter-account [twitteraccount 1] .

[aangever 3] en [aangever 4] te bewegen tot het scannen van QR-codes, welke QR-codes door verdachte werden geproduceerd en waren voorzien van het Triodos-logo en waarbij werd gezegd dat door het scannen van de QR-code een betaling kon worden geannuleerd, en,

Open is de openingskoers in Bitcoin van het aangegeven tijdstip.

). Als een oprichter van een coin na de listing orders plaatst en vervolgens zijn eigen coins opkoopt, lijkt het alsof er veel vraag is naar de ‘zelfgemaakte’ coin en neemt de koers toe. Dit is het zogenaamde pumpen van de cryptovaluta. Door het stijgende handelsvolume komt de cryptovaluta hoger in de ranglijst van de cryptohandelsplaats te staan, waardoor er meer aandacht komt van de investeerders.

">176 Uit een analyse van die aangetroffen schermafbeeldingen van QR-codes blijkt dat deze overeenkomen met de QR-codes die [aangever 3] en [aangever 4] hebben ontvangen.<a href="#_a87cb17b-7716-4d06-8147-48c839cb6f2c" title="

">203

AH093, pagina 20001088 fragment 1.

mr. L. Grooters en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. J. el Hannouche, advocaat in Utrecht, naar voren is gebracht.

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

De vordering van de benadeelde partij [aangever 2]

AH274, pagina 20001989, fragment 1.

">104 Hij schrijft zelf de codes voor een nieuwe altcoin, dus ‘eigenlijk maak ik zelf altcoins’, schrijft hij in een WhatsApp-gesprek met ‘ [naam 8] ’ op 8 april 2018.<a href="#_3605f998-75d5-4dfe-af87-594f4140a48f" title="

Aangever [aangever 1] heeft verklaard dat hij op 19 april 2018 – vanwege het lage handelsvolume – zijn ECA-coins door middel van een withdrawal wilde overboeken naar een andere exchange. Deze transactie werd echter nimmer uitgevoerd. [website 1] reageerde niet op vragen. Ook aangever [aangever 2] wilde op diezelfde datum zijn ECA-coins uit zijn wallet bij [website 1] opnemen, maar dit bleek niet mogelijk. Hieruit volgt dat de klanten van [website 1] niet door [website 1] zijn ingelicht over het sluiten van de opnamefunctie van hun wallet. Vermeende slachtoffers (klanten) van [website 1] verenigden zich vervolgens in een Telegram-groep, genaamd ‘Coinhouse Investigation’.<a href="#_e8630f99-f1cb-45b6-beed-88f37b961c2d" title="

het misdrijf: diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

AH386, pagina’s 20002603 tot en met 20002606.

Zo is op het forum Bitcoin Garden op 10 september 2017 de volgende promotietekst over altcoin Paris geuit: ‘This coin is developed in the Spirit of Paris’s latest thoughts about block-chain technology and the many benefits that come with them. This coin is to support Paris and the use of the block-chain technology. Invest now in Paris coin to get a bigger peace of the pie when LYDIAN comes out. Follow what PARIS has to say about the block-chain thechnology and more. In die post is verwezen naar (kennelijke) officiële online accounts van Paris Hilton, evenals de [website 11] -pagina van de altcoin Paris.<a href="#_e67bc62c-27e9-4198-8a90-1142c64993a9" title="

">79 Dit gold alleen niet voor henzelf. Verdachte en [medeverdachte 1] waren zich er namelijk van bewust dat zij klanten van [website 1] financiële schade toebrachten. Toen er € 1.000,-- uit een wallet van een klant werd gehaald, reageerde [medeverdachte 1] met: ‘Is bijna een maandsalaris voor sommige mensen’.<a href="#_a306d9b3-0597-4386-a521-81b018721e53" title="

Cryptopia schorst de handel en kondigt aan dat er ongepland onderhoud zal worden uitgevoerd.

AH088, pagina 2001005, fragment 15.

De geldigheid van de dagvaarding en de bevoegdheid van de rechtbank

- bepaalt dat de benadeelde partij [aangever 1] en verdachte ieder de eigen kosten dragen;

Het vertrouwensbeginsel-verweer

AH151, pagina 20001444.

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 7 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

">132 In een chatgesprek met verdachte op 10 september 2017 heeft [medeverdachte 2] bovendien benadrukt: ‘Ik vertel de onzin, en jij zet de cijfers goed’.<a href="#_ad386a1d-7405-4060-8f57-cfd8d486feb2" title="

hij in de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021 in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam, een valse hoedanigheid, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [aangever 3] en [aangever 4] , (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van geld door - zakelijk weergegeven -

afwijzing verzoek opheffing voorlopige hechtenis

Het is daarom goed om vooraf reviews van exchanges te lezen, zodat je op de hoogte bent van de betrouwbaarheid. Er zijn verschillende onderdelen waarop exchanges beoordeeld kunnen worden, namelijk: betaalmethoden, service, handelskosten, aanbod en gebruiksvriendelijkheid van het platform. Al deze factoren bepalen samen de betrouwbaarheid van een handelsplatform. Lees als voorbeeld onze Bitvavo review en Binance review, twee grote en bekende exchanges.

">158 Op 27 juni 2017 schrijft ‘ [naam 12] ’ aan verdachte: ‘Zolang prijs redelijk op pijl blijft gaan ze wel omhoog met hun orders. Pumpen is veel werk, weet er alles van’, waarop verdachte reageert: ‘Ja, en ik laat die bot gewoon draaien hé.’.<a href="#_01aea572-871b-4e10-9414-6173296cf0b3" title="

De vordering van de officier van justitie

De cryptocurrency exchange Cryptopia werd half januari 2019 gehackt, waarbij naar schatting $16 miljoen werd gestolen.

Cryptopia is een grote exchange, waar je kunt handelen in verschillende soorten cryptovaluta. In dit artikel leggen we je stapsgewijs uit hoe je kunt starten met handelen bij Cryptopia. Cryptopia is sinds 27 mei 2019 gesloten. Je kunt uitwijken naar een van de andere exchanges! Bitvavo is onze favoriete exchange. Probeer het hier!

Achtergrond: Wat je moet weten over Cryptopia

Het conservatoir beslag

en,

AH003-001, pagina 2000143, AH003-002, pagina 2000144, en AH003-006, pagina 2000160. ">170 Uit deze aangifte blijkt onder meer dat klanten van deze bank sinds februari 2021 uit naam van de Triodos-bank telefonisch zijn benaderd om een QR-code te scannen die ze per e-mail kregen toegestuurd. Deze QR-codes werden vervolgens in iDeal-betalingen klaargezet, waarna er geld werd overgeboekt van de bankrekening van de klanten naar een voor hen onbereikbare bankrekening. Op deze wijze werd van de klanten van de Triodos-bank geld afhandig gemaakt en werden zij slachtoffer van spoofing.<a href="#_c4d5e17f-d028-40ae-a20a-1913b84f9ce0" title="Cryptopia is een prettig exchange om mee te werken. Het oogt iet wat saai, maar het is verder heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De optie om er spullen te kunnen kopen, vinden we te gek en het zal nog beter zijn, als men kan samenwerken met grote partijen als alibaba of een andere gigant.

7.3.1

Daarna druk je op ‘sell DGB'

De rechtbank heeft vastgesteld dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

VE01.01, pagina 70004, tiende alinea, AH246, pagina’s 20001801 en 20001805, en AH246-010, pagina 20001842.

}" x-on:click.prevent="

">78De rechtbank acht het op basis van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen en de verklaringen van [aangever 2] en [aangever 1] aannemelijk dat de klanten van [website 1] onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot het handelsvolume van cryptovaluta, in het bijzonder ECA, zijn overgegaan tot de afgifte van hun cryptovaluta. Immers, toen het handelsvolume daalde, wilden zij hun klanttegoeden overmaken/opnemen. Verdachte en [medeverdachte 1] waren zich hiervan – gezien de vele chatberichten – ook bewust. Het dalen van het handelsvolume was in hun ogen ‘pijnlijk’.<a href="#_23b46ba1-99e3-445e-ad98-81efc63dc6a1" title="

-

De tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan verdachte voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt verleend zoals bedoeld in artikel 6:2:10 Sv.

Het oordeel van de rechtbank

Het standpunt van de officier van justitie

VE01.03, pagina 700028, vierde alinea, VE01.04, en pagina 700047, dertiende alinea.

te bellen met (de hiervoor genoemde personen), en,

Dit nieuws komt nadat Cryptopia in 2019 een aanzienlijke hack had ondergaan die uiteindelijk leidde tot de liquidatie later dat jaar. Terwijl de autoriteiten op zoek waren naar de hackers achter de hack, ontdekten ze dat de man niets te maken heeft met de hack.

De man gaf een deel van de gestolen crypto terug

">22 ‘Verdachte was verantwoordelijk voor het hardware-gedeelte, de servers en de wallets. Ik deed het software-gedeelte’.<a href="#_442591ee-25ac-4649-859c-fb3fae23022d" title="

8.4.1

AH321, pagina 20002323, fragment 90.

Wanneer jouw bitcoin (of andere valuta) is aangekomen, kun je starten met handelen. In ons voorbeeld hebben we reeds bitcoin in ons bezit en willen we een andere cryptomunt aankopen. Ons oog is gevallen op Digibyte (DGB).

De raadsman heeft bepleit dat de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging wegens schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel. Het Openbaar Ministerie heeft bij verdachte het vertrouwen gewekt dat de strafzaak tegen hem voor wat betreft dit feit met een strafbeschikking zou worden afgedaan.

AH091, pagina 20001056, fragment 25.

Wanneer werd Cryptopia aangevallen?

Voor je de beslissing neemt om in Cryptopia te investeren, zijn er een paar dingen die je moet weten. Daarom leggen we in de volgende paragrafen alle belangrijke informatie hierover uit om je bij je beslissing te helpen.

">52Bovendien blijkt uit een door verdachte op 11 februari 2018 verstuurd chatbericht dat Coinhouse nergens als bedrijf geregistreerd staat.<a href="#_3a5088ac-e0b6-4242-9d92-eae15c398e14" title="

- De voorstelling van zaken &amp; de werkelijkheid

-

RECHTBANK OVERIJSSEL

Het geldbedrag van € 973.030,-- heeft een criminele herkomst

-

AH224, pagina 20001705, de alinea onder ‘samenvatting bevindingen’.

4

AH274, pagina 20001988, fragment 1.

[medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) verklaarde op 20 mei 2021, onder meer: ‘De cryptovalutahandelsplaats [website 1] is door mij en verdachte samen opgezet’.<a href="#_f3d62854-a021-4bac-80dd-cc48742ce54e" title="

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat verdachte en [medeverdachte 1] bij de domeinnaamregistratie van [website 1] (in het Whois-register) op [website 13] een valse naam en valse contactgegevens hebben opgegeven.

DPG Media Privacy Gate

window.typeformEmbed.makePopup(url , { ">193 Verdachte heeft op 28 mei 2021 bij de politie verklaard dat hij de contante gelden die in de Bitcoin ATM terecht zijn gekomen, uitsluitend op zijn privébankrekening heeft gestort om daarvan vervolgens virtuele valuta te kopen.<a href="#_7f583c30-65e5-4cad-8413-161b954c22d7" title="

-

het maken van een Twitter-account (zoals [twitteraccount 1] , [twitteraccount 2] , [twitteraccount 3] en [twitteraccount 4] ) en het verspreiden van promotieteksten (zoals: ‘TMC did some real nice recovery on the DOGE market today most seen is 1450 % up [account 1] cant wait to see TMC back on the BTC market!’, ‘We are buying back all TMC coins up to 10 sat [account 1] . The goal is to have bought back all TMC coins by the end of this month’, ‘Tullipmania is now listed on [account 2] . [account 3] will soon follow. [website 12] … Happy trading to all!!!!’ en ‘This coin is developed in the spirit of Paris’s latest thoughts about block-chain technology and the many benefits that come with them. This coin is to support Paris and the use of the block-chain technology. Invest now in Paris coin to get a bigger peace of the pie when LYDIAN comes out. Follow what PARIS has to say about the block-chain technology and more’) te verspreiden ten behoeve van MALC, USA Coin, EuropeUnited, Paris, GET, Tulipmania, UK Coin, SIPS, Lepen, SLCO, ERSO, DSE en CRUR) en hierdoor trachten personen te bewegen tot het doen van investeringen in de hiervoor genoemde altcoins, en,

High is de hoogste koers in Bitcoin gedurende deze candle (staaf).

7.3.2

">14 Hij is vervolgens op diezelfde datum in verzekering gesteld.<a href="#_08b34b15-219f-424e-aaab-460248b6d12d" title="

De rechtbank stelt op basis van het voorgaande vast dat door verdachte en [medeverdachte 1] handelsvolume is gecreëerd, zodat het leek alsof er op de cryptohandelsplaats [website 1] 1.000 mensen aan het handelen (traden) waren.

AH004-002, pagina 2000171.

De verkoop van DGB gaat als volgt:

-

AH385, pagina 20002601, de alinea’s onder ‘aanleiding’ en de alinea onder ‘accountgegevens’, pagina 20002602, eerste alinea, de alinea onder ‘opnames’ en de alinea onder ‘IP-adressen’.

3.2.3.1 Ten aanzien van de feiten 1 tot en met 6

Dinsdag, 15 januari

">174 Daarnaast zijn in de iCloud-gegevens van het e-mailadres [mailadres 2] schermafbeeldingen aangetroffen van QR-codes die voorzien waren van het Triodos-logo.<a href="#_e8c5fc68-3a60-460c-96aa-f4c9300f7a72" title="

- wie de rechthebbenden op die virtuele valuta waren;

">208 Verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij de stroom – buiten de meter om – heeft weggenomen ten behoeve van de miningfarm.<a href="#_5c8cb026-585a-4a6b-a10f-fd5dd381b976" title="

Voordat je kunt starten met de handel in cryptovaluta is het noodzakelijk een storting te doen. Het makkelijkste is dat je bitcoin(s) verstuurd naar je cryptopia account. Immers, bitcoin is nodig om andere cryptovaluta te kunnen aanschaffen.

Daarbij wordt echter wel de identiteit van de klanten bekendgemaakt.

">105 De code van een bestaande coin wordt gekopieerd en aangepast. ‘Je bouwt de source en dan ben je klaar’, zo heeft verdachte verklaard.<a href="#_c3f524f4-0195-4e5a-829b-3d234f75efe9" title=" ">179Op 24 juni 2021 is eveneens uit onderzoek naar de transacties gebleken dat de betaling van [aangever 3] van € 970,-- ten gunste is gekomen van het [provider 2] -account op naam van [naam 15] , gekoppeld aan het e-mailadres [mailadres 4] . Uit de gegevens van dit account blijkt dat de enige contant geldopname heeft plaatsgevonden op 25 december 2020 en wordt gerelateerd aan het rekeningnummer [rekeningnummer 2] . Dit blijkt een N26-bankrekening op naam van verdachte te zijn. Het is bovendien gebleken dat onder meer het voormelde IP-adres [ip-adres] gebruik heeft gemaakt van dit [provider 2] -account.<a href="#_1bb86a98-538d-4694-b312-32736143b350" title=" -

Het deposit adres is het Bitcoinadres waar jij jouw eigen Bitcoins naar toe moet sturen. Dit is je eigen privé Bitcoinadres op Cryptopia. Jij stuurt dus jouw eigen Bitcoins vanuit een Bitcoinwallet die je op PC of online hebt staan of jij geeft dit adres op bij een platform die Bitcoins verkoopt. Wanneer je dit hebt afgerond kan het wel even duren, maximaal een uur. Op het scherm bij Balance wordt het bijgehouden of jouw nieuwe Bitcoins onderweg zijn. Je verschillende ‘Balances’ is terug te vinden door weer op het Bitcoin logo rechtsboven te klikken en je ziet ‘Balances’ staan.

en hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan (schuld)witwassen (zaaksdossier 4);

waardoor één of meer anderen werd(en) bewogen tot de afgifte van 261,4075 bitcoin (omgerekend een bedrag van € 1.034.263,59), althans van enig goed;

Storten van cryptovaluta

AH274, pagina 20001992, fragment 8.

AH428, pagina 20002843.

De modus operandi (werkwijze) die verdachte voor het pumpen en dumpen van ‘zelfgemaakte’ altcoins zou hebben gehanteerd, bestaat uit de volgende stappen:

Schrijf u vandaag in voor de Invezz nieuwsbrief.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verbergen en verhullen van:

Zoals bij iedere andere exchange is het registreren bij Cryptopia binnen een mum van tijd voor elkaar. Je dient tijdens de registratie een gebruikersnaam te kiezen, een wachtwoord en een pincode. Daarna krijg je een bevestiging via de e-mail. Deze link moet je gebruiken om het account te verifiëren.

De rechtbank stelt vast dat op 12 december 2019 bij de politie een MMA-melding bekend is geworden.<a href="#_08f7cbaa-59f4-4f83-bda1-d17f721dd476" title="

De rechtbank stelt onder verwijzing naar de hiervoor ten aanzien van onder feit 3 genoemde bewijsmiddelen vast dat verdachte de geldbedragen van € 970,-- en € 4.740,-- heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl deze onmiddellijk uit enig eigen misdrijf afkomstig waren. De geldbedragen betreffen immers de opbrengst van het door verdachte onder feit 3 gepleegde medeplegen van oplichting (Triodos-bank). De gedragingen van verdachte zijn er op gericht geweest de criminele herkomst van de geldbedragen daadwerkelijk te verbergen en te verhullen. De opbrengsten werden ontvangen op accounts van de cryptovalutahandelsplaats [provider 2] . Deze accounts stonden op naam van verdachte of een ander. Vervolgens zijn de geldbedragen door verdachte omgezet in Bitcoins of altcoins dan wel in giraal geld en daarna in contant geld. Met zijn handelen heeft verdachte de geldbedragen niet-traceerbaar gemaakt. Verdachte heeft dan ook opzettelijk de genoemde bedragen voorhanden gehad en omgezet, terwijl deze – onmiddellijk – uit enig misdrijf afkomstig waren. De rechtbank acht ten aanzien van het derde gedachtestreepje eenvoudig witwassen wettig en overtuigend bewezen.

Wanneer jouw bitcoin (of andere valuta) is aangekomen, kun je starten met handelen. In ons voorbeeld hebben we reeds bitcoin in ons bezit en willen we een andere cryptomunt aankopen. Ons oog is gevallen op Digibyte (DGB).

Na het ingeven van de zoekterm, verschijnt DGB

hideFooter: false,

VE04.01, pagina 7000131, twaalfde alinea.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Stel dat je de hoeveelheid bitcoin wilt verkopen? Wij hebben er een uitleg van gemaakt voor je: